Naam huisartsenpost gewijzigd: Huisartsenspoedpost Oude IJssel

Naam huisartsenpost gewijzigd: Huisartsenspoedpost Oude IJssel

07 juli 2024  

Landelijk worden alle huisartsenspoedposten nog te vaak gebeld met vragen en klachten die kunnen wachten tot men bij de eigen huisartsenpraktijk terecht kan. Ze zetten zich daarom samen in om hierin verandering te brengen! Eén van de acties is een aanpassing in de naam, om hiermee te benadrukken dat ze er alleen zijn voor échte spoed.

De huisartsenpost in Doetinchem heeft haar naam, logo en websiteadres gewijzigd en heet voortaan Huisartsenspoedpost Oude IJssel

De dienstverlening blijft ongewijzigd. Het oude websiteadres verwijst voorlopig nog door naar het nieuwe: huisartsenzorgoudeijssel.nl/huisartsenspoedpost